06 Hyd 2021

Announcing our delicious Abertoir 2021 opening film...

We’re extremely honoured to reveal that the opening film of Abertoir 2021 will be the Welsh premiere of GWLEDD (‘The Feast’)!

Join us as we kick off the festival in style with this Welsh-language folk horror film from acclaimed director Lee Haven Jones and writer Roger Williams. Picking up awards at festivals all around the world, this will be the only UK screening this year outside of London Film Festival!

Better yet – joining us after the screening will be Lee Haven Jones, Roger Williams and stars Annes Elwy and Steffan Cennydd for a Q&A.

We can’t think of a better way to return to the big screen than with this eerie and contemporary Welsh horror film.

Gwledd will open the festival on Tuesday, November 2. Festival passes are on sale now and individual tickets will be available soon.

Mae’n anrhydedd i ni ddatgelu mai ffilm agoriadol Abertoir 2021 fydd première Cymreig GWLEDD!

Ymunwch â ni wrth i ni ddechrau'r ŵyl mewn steil gyda'r ffilm arswyd werin Gymraeg hon gan y cyfarwyddwr o fri Lee Haven Jones a'r awdur adnabyddus Roger Williams. Gan ennill nifer o wobrau mewn gwyliau ffilm ar draws y byd, dyma fydd yr unig ddangosiad yn y DU eleni y tu allan i Ŵyl Ffilm Llundain!

Gwell eto – yn ymuno â ni ar ôl y dangosiad fydd Lee Haven Jones, Roger Williams a’r sêr Annes Elwy a Steffan Cennydd ar gyfer sesiwn holi-ac-ateb.

Ni allwn feddwl am ffordd well o ddychwelyd i'r sgrin fawr na gyda'r ffilm arswyd Gymreig iasol a chyfoes hon.

Bydd Gwledd yn agor yr ŵyl ar ddydd Mawrth, Tachwedd 2. Mae tocynnau’r ŵyl ar werth nawr, gyda tocynnau ffilmiau unigol ar gael yn fuan.