05 Tach 2019

Rhaglen Lawn 2019 yn fyw!

Fe wyddom ni eich bod chi wedi bod yn amyneddgar IAWN gyda ni ond rydyn ni'n gobeithio byddwch chi'n gweld ein bod ni wedi bod yn dal sown er mwyn sicrhau ein bod ni'n rhoi'r rhaglen gorau posib at ei gilydd i chi eleni.

16 ffilm newydd sbon - gan gynnwys 5 yn dangos ym Mhrydain am y tro gyntaf - 11 o glasuron, 18 ffilm fer, cyflwyniadau, comedi, cerddoriaeth, cwis tafarn a chymaint mwy...o'r diwedd, dyma #Abertoir2019! Defnyddiwch y bwydlenni uchod i weld ein rhaglen lawn, a chadwch afael ar eich pas fel gŵyl ar gyfer unrhyw un sydd am ddewis a dethol.

Welwn ni 'chi'n fuan...!