Datganiad Amgylcheddol

Yma yn Ŵyl Arswyd Abertoir rydym ni’n gwneud ein gorau i gadw ein heffaith negyddol ar yr amgylchedd o’n cwmpas i’r lleiaf. Isod cewch weld rywfaint o wybodaeth am sut rydym ni’n gweithio sy’n, ni’n gobeithio, cyfrannu at wella effaith amgylcheddol negyddol isel yr ŵyl.

Teithio

Lle mae’n bosib gwneud, rydym ni’n annog pobol sy’n mynychu’r ŵyl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu rannu car wrth deithio i Aberystwyth. Unwaith yn Aberystwyth, gall aelodau’n gynulleidfa cerdded, defnyddio bysiau neu dacsis lleol, neu rannu car er mwyn teithio o lety i leoliad yr ŵyl. Mae gwefan a chyhoeddusrwydd yr ŵyl yn annog defnydd trafnidiaeth gyhoeddus.

Mae unrhyw deithio gan staff neu westeion arbennig yr ŵyl yn cael ei gwblhau bron yn llwyr drwy drafnidiaeth gyhoeddus (trenau tu fewn i’r DU, hedfan yn rhyngwladol) neu drwy rannu car.

Gwastraff

Rydym ni’n defnyddio system dau-bin ac yn annog pobol i gael gwared ar eu hysbwriel yn addas. Pan rydym ni’n glanhau’r awditoriwm rydym ni’n gwahanu gwastraff gall ei ail-gylchu o wastraff tirlenwi. Rydym ni’n annog pobol i ddefnyddio nwyddau gall eu hail-ddefnyddio, ac i gael gwared ar eu hysbwriel yn y biniau cywir.

Mae ein lleoliad, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, yn gweithio’n unol â pholisïau gwastraff a chynaliadwyedd Prifysgol Aberystwyth.

Cyflenwadau

Lle mae’n bosib, rydym ni’n ceisio tarddu’n nwyddau o gwmnïau cynaliadwy a moesegol. Rydym yn aml yn ail-ddefnyddio cyflenwadau o flynyddoedd eisoes yr ŵyl (mae’n siŵr eich bod chi wedi sylwi ar hyn!).

Tref di-blastig

Mae Aberystwyth yn dref di-blastig achrededig. Yn unol â hyn, mae Canolfan y Celfyddydau wedi lleihau’r niferoedd o eitemau un-ddefnydd plastig sydd ar gael, ac mae’n parhau i ddod o hyd i ffyrdd newydd o barhau i leihau hyn.