Remembering The Deuce: A Candid Look at 42nd Street, by Steve Jones

  • Lleoliad Cinema
  • Hyd 65 mins (approx.)

Nawr bod grindhouses gwreiddiol America ar gau ac mae 42nd Street wedi’i lanhau, y cwbl sydd gynnom ni ar ôl o’r profiad grindhouse yw lluniau, clipiau ffilm, memorabilia a llond llaw o gofiannau wedi’i ysgrifennu gan rheini oedd yno ar y pryd. Ar gyfer unrhyw na chafodd cyfle i ymweld â grindhouse Efrog Newydd mae’n debyg yn anodd iawn i ddychmygu yn union sut lefydd oeddynt, ond mae’r cefndir hynny’n rhan o beth sy’n gwneud y cysyniad o sinema’r grindhouse mor hudolus. Un o’r prif broblemau gyda cheisio ail-fyw profiad y grindhouse yn y presennol yw bod disgrifiadau gan rheini oedd yno’n swnio fel bod eu hawduron yn troelli straeon mawr am y llefydd honedig peryglus a llygredig. Bydd y cyflwyniad gonest hwn yn archwilio beth y gwyddom ni am y grindhouse a sut mae enw-drwg 42nd Street yn ein helpu ni i ddeall ffilmiau grindhouse heddiw.

Noder: Nid yw’r cyflwyniad hwn yn addas i blant, y croendenau na unrhyw un sydd ddim yn gwybod beth yw fflewjan sgync.