Tocynnau

MAE TOCYNNAU LLAWN YR ŴYL AR WERTH RWAN!

Mae tocynnau llawn yr ŵyl ar gyfer 2018 yn costio £60, ac yn rhoi mynediad llawn i chi i holl ddangosiadau a digwyddiadau'r ŵyl. Gallwch brynu tocyn llawn unai yn bersonol neu dros y ffôn o Swyddfa Docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth (01970 623232).

Bydd unrhyw un sy'n prynu tocyn llawn yn ystod y 13 diwrnod gyntaf iddyn nhw fod ar werth yn cael eu rhoi fewn i gystadleuaeth i ennill pecyn o nwyddau ar thema'r slasher, bydd o leiaf o'r un gwerth â phris y tocyn. Bydd y raffl hon yn cymryd lle ar ddiwedd yr ŵyl, ar Dachwedd y 18fed.

Bydd tocynnau ar gyfer ffilmiau a digwyddiadau unigol ar gael yn nes at yr amser.