Teithio

Mae’r ŵyl yn digwydd yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, ar gampws Penglais Prifysgol Aberystwyth. Ar arfordir prydferth canolbarth Cymru, mae Aberystwyth yn hawdd i’w chyrraedd gyda thrên, bws a char, ac unwaith i chi gyrraedd mae lleoliad yr ŵyl yn hawdd i’w gyrraedd ar droed neu gyda thrafnidiaeth gyhoeddus, boed i chi aros yn y dref, ar y campws, neu yn yr ardal leol. Mae gorsafoedd bws a thrên Aberystwyth, a’r safle tacsis, ar bwys ei gilydd yng nghanol y dref. Ar y dudalen hon cewch chi’r wybodaeth sydd ei hangen i gyrraedd ni, a gallwch chi hefyd weld mwy o wybodaeth a mapiau ar wefan Brifysgol Aberystwyth.

Trên

Mae cyrraedd Aberystwyth yn cynnwys siwrne syml o Birmingham New Street neu Birmingham International, trwy’r Amwythig. Os ydych chi’n teithio i’r ŵyl o rywle arall ym Mhrydain, rydym ni’n argymell teithio ar drên os gallwch chi! Nodwch os gwelwch yn dda bod gwasanaeth Aberystwyth yn cael ei chynnal ar hyn o bryd gan Trenau Arriva Cymru, ond ym mis Hydref 2018 bydd hyn yn newid i KeoliaAmey. Fe wnawn ni ein gorau i adael chi wybod am unrhyw newidiadau pwysig i’r amserlenni neu wasanaethau!

Bws

Os ydych chi’n teithio i’r ŵyl o rywle arall yng Nghymru, gall teithio ar y bws fod yn rhatach ac yn fwy cyfleus. Gallwch chi ddod o hyd i’r gwasanaeth mwyaf addas i chi ar wefan TrawsCymru. Mae Megabus hefyd yn rhedeg gwasanaeth o Lundain, trwy Gaerdydd, i Aberystwyth.

Car

Os ydych chi’n dod i Aberystwyth gyda thrafnidiaeth eich hunain, rydym ni wedi’n lleoli ar y A487 yn arwain i’r Gogledd allan o’r dref. Cod post Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yw SY23 3DE. Gadewch i ni wybod os gallwch chi gynnig le yn eich car i eraill sy’n dod i’r ŵyl (neu o gwmpas y dref) ac fe wnawn ni’n gorau i’ch cysylltu!

Yn Aberystwyth...

Os ydych chi’n aros yn y dref, mae cyrraedd y Ganolfan y Celfyddydau yn cymryd tua 20-30 munud wrth gerdded fyny Allt Penglais. Os oes well gyda chi beidio cerdded, mae gwasanaethau bws rheolaidd yn rhedeg o stop y dref i’r Brifysgol. Rydym ni’n argymell lawrlwytho ap TravelineCymru, os ydych chi’n aros yng nghanol y dref, er mwyn dod o hyd i ba wasanaethau bws sy’n rhedeg i’r campws (er, nodwch os gwelwch yn dda bydd canlyniadau yn cynnwys awgrymiadau ar gyfer gwasanaethau sy’n dal i gynnwys rywfaint o gerdded). Mae hefyd fel arfer digon o dacsis rhad ar gael o’r dref. Os gallwch chi rannu trafnidiaeth, unai tacsi neu gar eich hun, gyda phobol eraill sy’n dod i’r ŵyl, rydym ni’n annog hynny ac fe wnawn ni ein gorau i’ch cysylltu!

Gallwch chi ddefnyddio widget TravelineCymru, isod, i edrych ar rai opsiynau trafnidiaeth o fannau eraill yng Nghymru i Aberystwyth.