Llety

Rydym yn falch iawn i fedru unwaith eto gwneud cynnig arbennig ar lety campws y brifysgol, yn neuaddau Cwrt Mawr, sy’n daith ar droed fyr (~5 munud) o Ganolfan y Celfyddydau, lle mae’r ŵyl yn digwydd! Cliciwch yma i weld map y campws er wybodaeth (tudalenni 6-7, adeiladau 16 a 2).

Am £30 bob person, bob nos, fe gewch chi ystafell yng Nghwrt Mawr, sef fflatiau myfyriwyr hunan-arlwyo. Mae'r pris yn cynnwys brecwast ym mwyty TaMedDa (adeilad 15 ar y map). Bydd eich ystafell mewn fflat sydd gyda rhwng 6 a 10 ystafell wely, ac yn cynnig ystafell cawod, ymolchi a chegin i’w rhannu – perffaith os ydych chi’n dod fel grŵp o ffrindiau! Mae mwy o wybodaeth a lluniau ar gael ar wefan y brifysgol.

I archebu llety campws, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am y cyfleusterau sydd ar gael, anfonwch e-bost I Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. a dyfynnwch Abertoir yn y llinell pwnc.

LLETY YN ABERYSTWYTH

Os oes well gyda chi aros yng nghanol dref Aberystwyth, neu yn yr ardal leol, rydym ni’n argymell defnyddio gwefan fel TripAdvisor i ddod o hyd i lety sy’n addas i’ch anghenion a chyllid. Mae nifer mawr o westai, gwely a brecwast, fflatiau a bythynnod yn yr ardal, ac felly gobeithiwn rywbeth sy’n addas i unrhyw un o deithiwr unigol i grwpiau mawr o ffrindiau! Os oes unrhyw gwestiynau gyda chi am yr ardal leol, gwnewch yn siŵr i gysylltu gyda ni ac fe wnawn ni’n gorau i helpu!

HYGYRCHEDD

Campws – yn anffodus nid yw’r ‘stafelloedd sydd ar gael fel rhan o’r cynnig arbennig yn hygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn. Mae ystafelloedd llawr gwaelod ar gael i unrhyw un sydd eu hangen.

Y dref – mae Gwesty’r Marine (ar lan y môr) a’r Starling Cloud (dipyn bach allan o’r dref) yn cynnig ystafelloedd hygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn. Bosib bod eraill ar gael hefyd – gadewch i ni wybod os wyddoch chi am unrhyw rhai!

Os oes angen unrhyw gyngor arnoch chi neu os hoffwch chi i ni wneud unrhyw ymholiadau lleol am lety hygyrch peidiwch ag oedi cysylltu gyda ni.