Amdano Gŵyl Arswyd Abertoir

Mae Abertoir yn wyl arswyd a ffilmiau arswyd blynyddol sy'n digwydd yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth yng Ngheredigion, Cymru, ym mis Tachwedd. Dechreuodd yr wyl fel digwyddiad tri-diwrnod ac wedi tyfu ers hynny i raglen chwe-diwrnod. Abertoir yw unig wyl arswyd o'r fath yng Nghymru ac yn aelod o Ffederasiwn Gwyliau Ffilm Ffantastig Ewropeaidd. Yn ogystal a dangos ffilmiau arswyd mawr newydd, mae clasuron a ffilmiau annibynnol yn ran bwysig iawn o raglen yr wyl. Daliwyd cystadleuaeth ffilmiau fer pob blwyddyn, sy'n roi llwyfan i ffilmiau byrion arswyd a ffantasi o dros y byd i gyd. Yn ogystal a dangosiadau ffilmiau, mae'r wyl yn rheolaidd yn cynnwys cyngerddau, sioeau theatre a sgyrsiau gyda gwesteion yn y rhaglen.

Mae Gŵyl Arswyd Abertoir yn cadw at god ymddygiad Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn ogystal ag Egwyddorion Gwrth-Fwlio ac Aflonyddu'r BFI, sy’n cael eu cefnogi gan Ffilm Cymru Wales. Os teimlwch chi fod yr egwyddorion yma wedi’i torri os gwelwch yn dda cysylltwch â ni cyn gynted ag sy’n bosib.

Darllenwch ein datganiad amgylcheddol yma.

Gaz Bailey

Gaz Bailey
gaz[at]abertoir.co.uk
Cyfarwyddwr yr Ŵyl

Nia Edwards-Behi

Nia Edwards-Behi
nia[at]abertoir.co.uk
Cyfarwyddwr yr Ŵyl

Tristan Bishop
DJ Preswyl

Rhys Fowler

Rhys Fowler
rhys[at]abertoir.co.uk
Cyfarwyddwr yr Ŵyl

Vincent Price

Vincent Price
'Nawddsant' Swyddogol yr Ŵyl

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

 • Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

  Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, sydd wedi ennill sawl wobr, yw’r ganolfan gelf fwyaf a phrysuraf yng Nghymru, gyda rhaglen eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar draws yr holl ffurfiau celf. Fe’i cydnabyddir fel canolfan genedlaethol ar gyfer datblygu’r celfyddydau. Mae’n croesawu dros 650,000 o ymwelwyr y flwyddyn, gan gynnwys dros 98,000 o unigolion sy’n mynychu ein rhaglen addysgol celfyddydau cymunedol unigryw.

  Mae’r Ganolfan yn adran o Brifysgol Aberystwyth, ac fe’i lleolir yng nghanol campws y brifysgol gyda golygfeydd ysblennydd ar draws tref Aberystwyth ac ar hyd arfordir Bae Ceredigion.

  Yn 2000 cwblhawyd prosiect ail-ddatblygiad sylweddol gwerth £4.3 miliwn yn y Ganolfan, gyda chefnogaeth ariannol gan y Loteri Genedlaethol yn bennaf.  Gyda chyfleusterau sydd heb eu hail yn y rhan fwyaf o’r DU, fe’i cydnabyddir fel ‘banerlong genedlaethol ar gyfer y celfyddydau’.

  Am ragor a fanylion (gan gynnwys sut i gyrraedd yma), ymwelwch â gwefan y Ganolfan.

Aelod o'r EFFFF

 • Aelod o'r EFFFF

  Mae’n fraint gan Abertoir fod yn aelod pleidiol o’r EFFFF, yn cynrychioli Cymru yn y ffederasiwn Ewropeaidd hwn sydd uchel ei barch yn y maes.

  Gyda thua 20 o wyliau ffilm yn cael eu cynrychioli, ar y cyfandir Ewropeaidd yn ogystal ag aelodau cefnogol yn Asia a Gogledd America, a chynulleidfa ar y cyd o dua 600,000, mae’r Ffederasiwn Gwyliau Ffilm Ffantastig Ewropeaidd (EFFFF) erbyn hyn yn un o’r mudiadau mwyaf pwerus o safbwynt hyrwyddo gwreiddioldeb a chreadigedd y diwydiant ffilm ffantasi Ewropeaidd.

  Gyda chynrychiolaeth mewn 16 o wledydd, mae’r mudiad wedi datblygu rhwydwaith cadarn o wyliau ffilm sy’n caniatau ffilmiau i gyrraedd cynulleidfaoedd tramor yn fwy rhwydd ac sy’n eu cyflwyno at sylw’r cyhoedd, y wasg a phobl proffesiynol yn y maes, rhywbeth na fyddai’n bosibl fel arall.

  Gyda’r bwriad o gefnogi sinema ffantastig Ewropeaidd yn gelfyddydol ac yn economaidd, mae’r EFFFF wedi creu’r Gystadleuaeth Golden Méliès ar gyfer y Ffilm Ffantastig Ewropeaidd Orau.

  Mae’r gystadleuaeth unigryw hon, sy’n agored i ffilmiau nodwedd a ffilmiau byrion, yn cael ei threfnu ar y cyd gan holl aelodau Ewropeaidd y Ffederasiwn. Mae’r ffilmiau a ddetholir yn y gystadleuaeth hon yn cael eu hyrwyddo yn y prif farchnadoedd ffilm ac ym mhob un o’r gwyliau ffilm.

  Fel rhan o rôl Abertoir yn y rhwydwaith unigryw hwn, bydd ein cystadleuaeth ffilmiau byrion yn cyflwyno Enwebiad Ffilm fer ar gyfer gwobr Méliès d'Or, hynny yw bydd enillydd Abertoir yn mynd ymlaen i rownd derfynol Gŵyl Ffilm Sitges yn Sbaen ar gyfer Gwobr Méliès d'Or am y Ffilm Fer Ffantastig Ewropeaidd Orau.

Cefnogir gan Ffilm Cymru Wales

 • Cefnogir gan Ffilm Cymru Wales

  Prif ffynhonnell cyllid Abertoir yw Ffilm Cymru. Yr unig asiantaeth ffilm yng Nghymru, mae ganddi gyfrifoldeb i sicrhau bod agweddau economaidd, diwylliannol ac addysgiadol ffilm yn cael eu cynrychioli’n effeithiol yng Nghymru, y DU a’r byd.

  Wedi’i sefydlu ym mis Gorffennaf 2006 fel asiantaeth strategol, mae Ffilm Cymru yn anelu at gefnogi datblygiad diwydiant ffilm ymarferol a chynaliadwy yng Nghymru ac hyrwyddo diwylliant ffilm bywiog a deinamig.

  Mae Abertoir yn estyn diolch enfawr i Ffilm Cymru am gefnogi’r ŵyl ac am ddod â hi mor bell â hyn!